Polisvoorwaarden

Download hier de huidige polisvoorwaarden van de Comfort Verzekering
Download hier de huidige polisvoorwaarden van de Bewust Verzekering

Polisvoorwaarden Proteq Dier & Zorg Comfort Verzekering

Met ingang van 1 juli 2015 gelden er nieuwe polisvoorwaarden voor de Comfort Verzekering. Als uw Comfort Verzekering vanaf 1 juli 2015 wordt verlengd heeft u recht op een maximale consultvergoeding van € 175,- per verzekeringsjaar, in plaats van € 150,-. Als uw Comfort Verzekering nog niet is verlengd gelden de oude polisvoorwaarden. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.


Bij Proteq Dier & Zorg doen we ons best om onze voorwaarden zo duidelijk mogelijk te maken. Hieronder hebben we daarom de belangrijkste voorwaarden voor u op een rijtje gezet, zodat u zich snel een beeld kunt vormen van onze verzekeringen.

Wachttermijn

Na het afsluiten van de verzekering geldt een wachttermijn. Alleen het plaatsen van een chip (voor de Proteq Dier & Zorg Comfort Verzekering) die voldoet aan de ISO standaard en de medische kosten t.g.v. een ongeval worden dan vergoed. Als gekozen is voor de Vaccinatie + Crematie Dekking, dan wordt in de wachttermijn ook de preventieve vaccinatie vergoed. De volledige dekking gaat in na 30 dagen. Let op: als de leeftijd van de hond of kat bij aanmelding tussen de 49 en 99 dagen is, dan is er geen wachttermijn.

Jaarlijkse herberekening of indexering

Afhankelijk van uw verzekering krijgt u te maken met een jaarlijkse herberekening of indexering.

Jaarlijkse indexering voor de Comfort Verzekering

Jaarlijks wordt per hoofdpremievervaldag* de premie van de Proteq Dier & Zorg Comfort Verzekering met 4% verhoogd. Dit geldt zowel voor het basispakket, als de aanvullende dekkingen. Indien het door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende ‘Consumentenprijsindex alle Huishoudens’ meer is dan 4%, dan behoudt Proteq Dier & Zorg zich het recht voor de premie te verhogen tot de consumentenprijsindex.

Jaarlijkse herberekening voor de Bewust Verzekering

Jaarlijks wordt per hoofdpremievervaldag* de premie van de Proteq Dier & Zorg Bewust Verzekering opnieuw berekend (zoals u ook gewend bent met uw humane zorgverzekering). Dit kan zowel een premiestijging als een premiedaling voor u betekenen. U betaalt dus altijd een premie die past bij het ras en de leeftijd van uw hond. Wel zo eerlijk.

* De hoofdpremievervaldag is de dag waarop jaarlijks de premie verschuldigd is bij een premietermijn van twaalf maanden.

Fraude

In het geval sprake is van fraude zal geen verzekeringsuitkering plaatsvinden. Met fraude wordt bedoeld: het op oneigenlijke gronden en wijze verkrijgen van een verzekeringsuitkering waarop geen recht bestaat of het verkrijgen van een verzekeringsuitkering onder valse voorwendselen. Voorts heeft fraude tot gevolg dat:

  • aangifte kan worden gedaan bij de politie;
  • alle lopende verzekeringen kunnen worden beëindigd;
  • er een registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gangbare registratiesysteem;
  • eventueel uitgekeerde schade en onderzoekskosten worden teruggevorderd.