Klachten

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden over ons product of ons werk? Dan willen wij dit graag van u horen. Dit geeft ons de kans u op een goede manier te helpen. En het helpt ons onze producten en ons werk te verbeteren. Probeer altijd eerst te praten met de medewerker die u en uw verzekering(en) kent. Dit kan de medewerker zijn die u eerder heeft gesproken zoals iemand van de klantenservice van Proteq Dier & Zorg of de medewerker die de declaratie van de nota in behandeling heeft. Vindt u samen geen oplossing? Dan kunt u een klacht bij ons melden.

Waar kunt u een klacht melden?

Geeft u uw klacht alstublieft door aan de Proteq Dier & Zorg klantenservice. Dit kan door het contactformulier in te vullen. Wij beantwoorden uw klacht binnen tien werkdagen. Lukt dit niet? Dan laten wij u dat weten.

Wanneer u het hierna nog steeds niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u een schriftelijke klacht sturen aan de directie van Proteq Dier & Zorg.

Proteq Dier & Zorg

Ter attentie van de Directie
Antwoordnummer 48
1800 VB ALKMAAR

Klachten- en geschillenprocedure KiFiD

Vindt u dat wij uw klacht niet of niet goed hebben opgelost? Neem dan binnen drie maanden nadat wij ons standpunt hebben ingenomen contact op met het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD bemiddelt tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’) Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: 070-3338999
www.kifid.nl

Meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten vindt u op de website van het KiFiD: www.kifid.nl.

Bevoegde rechter

Als u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheid via het KiFiD of wanneer de termijn voor het indienen van een klacht bij het KiFiD is verstreken, kunt u het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.