Fraudebeleid

In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade. Wij vertrouwen erop dat u ons correct informeert.

Uit diverse onderzoeken blijkt helaas dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Ook merken we dat "eerlijke" klanten voorstander zijn van een hardere aanpak van verzekeringsfraude.

Daarom fraudebestrijding
Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Wat is fraude?

Proteq Dier & Zorg hanteert de volgende definitie van fraude: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Voorbeelden van fraude

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota's
 • Meer claimen dan de geleden schade
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal

U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Hoe sporen we fraude op?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt

Wat doen we bij fraude?

 • De schade wordt niet vergoed of - indien reeds betaald - teruggevorderd
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst
 • We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een "incidentenregistratie" bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl
 • Aangifte bij de politie