Geneesmiddelen en medicijnen

Wanneer u met uw huisdier naar de dierenarts gaat omdat uw huisdier iets mankeert krijgt u in veel gevallen middelen mee naar huis om uw dier te behandelen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten deze medicijnen geregistreerd zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Een overzicht van de geregistreerde medicijnen is te vinden op www.cbg-meb.nl

Waarom is een registratie bij het CBG nodig?

De registratie van de geneesmiddelen wordt geregeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Zij houden bij welke medicijnen geregistreerd zijn en op hun website (www.cbg-meb.nl) kan de registratie van de medicijnen worden teruggezocht. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier.

Soms schrijft de dierenarts een middel voor dat niet is geregistreerd. Deze middelen kunnen in tabletvorm of zalf of poeder door de dierenarts worden voorgeschreven. Deze middelen zijn door de fabrikant niet aangeboden aan het CBG voor beoordeling en hebben geen registratienummer. Ze zijn door het CBG niet gecontroleerd en het CBG kan daardoor niet instaan voor de kwaliteit van deze middelen. Om deze reden komen geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn bij het CBG niet voor vergoeding in aanmerking op onze polissen.

Wanneer u in de polisvoorwaarden het woord medicijnen of medicatie tegenkomt bedoelen wij geregistreerde geneesmiddelen om aandoeningen te genezen.

Wanneer kan een dierenarts een niet-geregistreerd middel voorschrijven?

De dierenarts heeft bij het voorschrijven van geneesmiddelen en medicijnen middelen de keuze uit verschillende producten. De keuze van de dierenarts in medicijnen wordt beperkt door de wet diergeneeskunde. Deze stelt dat de dierenarts bij het voorschrijven van een medicijn moet kiezen voor een middel dat voor die diersoort en die specifieke lichamelijke klacht in Nederland geregistreerd is. Pas wanneer er geen middelen zijn die in Nederland zijn geregistreerd voor die diersoort en die specifieke klacht kan een dierenarts hiervan afwijken en kiezen voor een alternatief. Dit alternatief kan een medicijn zijn dat is geregistreerd voor een ander diersoort. Bijvoorbeeld: uw kat kan medicijnen meekrijgen die geregistreerd zijn voor honden.

Als er geen in Nederland geregistreerd medicijn voor dieren is voor deze klacht kan de dierenarts ervoor kiezen om een medicijn in te zetten dat is geregistreerd voor het gebruik bij mensen. Dit zien we bijvoorbeeld bij bepaalde opiaten (sterke pijnstillers die voor menselijk gebruik zijn geregistreerd). Daarnaast kan uw dierenarts kiezen voor een middel dat in Nederland niet is geregistreerd maar een registratie heeft in een ander Europees land. Deze regeling in de diergeneesmiddelenwet heet “de cascaderegeling”.

Stroomschema "cascaderegeling"

Onderstaand schema behoort bij het Diergeneesmiddelenbesluit en de Diergeneesmiddelenregeling

cascaderegeling