Activiteiten van klanten

Gaat u een activiteit organiseren waar u en uw hond of kat bij betrokken zijn, laat het ons weten! Misschien kunnen we u helpen.

Onze klanten houden van hun huisdier en dat gaat vaak veel verder dan alleen 'maar' goede zorg. Zo zijn ze bijvoorbeeld actief in rasverenigingen, organiseren ze shows, nemen het initiatief voor een fraaie wandeling en ga zo maar door. Proteq Dier & Zorg vindt dit mooie activiteiten, die we graag ondersteunen.

Dit jaar geld beschikbaar voor het ondersteunen van klant initiatieven

Eind vorig jaar hebben we besloten om een deel van ons marketing geld anders in te gaan zetten dan de afgelopen jaren. We hebben een potje gemaakt met daarin geld dat beschikbaar is voor het ondersteunen van activiteiten waar onze klanten (en hun huisdieren) bij betrokken zijn.

Waar kan onze ondersteuning uit bestaan?

Onze ondersteuning kan variëren van het helpen bij het maken van een uitnodiging tot het beschikbaar stellen van prijsjes. Of van een bijdrage in de catering tot het ontwerpen van een logo. Maar ook kunnen we meedenken over de organisatie, partijen met elkaar in contact brengen of een melding maken op onze Facebookpagina. Het belangrijkste is dat onze ondersteuning bijdraagt aan het slagen van de activiteit.

Spelregels om in aanmerking te komen voor onze ondersteuning

Om in aanmerking te komen voor onze ondersteuning, gelden de volgende spelregels

  • Onze klant moet actief betrokken zijn bij de activiteit
  • De activiteit moet betrekking hebben op honden en / of katten
  • De activiteit moet bijdragen aan het welzijn van de honden en / of katten
  • De activiteit moet in Nederland georganiseerd worden
  • De activiteit moet toegankelijk zijn voor andere eigenaren van honden en / of katten
  • Op / tijdens de activiteit moet het mogelijk zijn om promotie te maken voor Proteq Dier & Zorg
  • Binnen 2 weken na afloop van de activiteit stuurt u ons een verslagje met beeldmateriaal
  • De organisatie gaat akkoord dat de activiteit vermeld kan worden op de site van Proteq Dier & Zorg en gebruikt kan worden in de communicatie van Proteq Dier & Zorg

Mail uw activiteit naar ons

Als u een activiteit gaat organiseren die voldoet aan de genoemde spelregels en u denkt dat we u daarbij kunnen helpen, mailt u dan naar marketing@proteqdierenzorg.nl. Geef in de mail in elk geval aan wat u gaat organiseren, wanneer en welke ondersteuning u van ons graag zou willen zien. Binnen 14 dagen ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie.